Textkompletteringar & renoveringar

Textkomplettering & renovering av Gravsten

Vi utför arbeten i hela Västmanland, södra Dalarna, västra Uppland

När du behöver komplettera en gravsten


Vi hämtar in stenar för textkomplettering och ställer tillbaka dem efter utfört arbete. Om ni vill kan ni också ombesörja transporten på egen hand. Vi besöker reglbundet kyrkogårdarna i Västerås, Fagersta, Norberg, Sala, Heby, Avesta, Folkärna, Vittinge m.fl.

 

Om du skickar en bild på stenen och ungefärliga mått alt. en orginalritning samt uppgifter om den nya graveringen så kan vi uppskatta kostnaden för en komplettering.

 

Komplettering av gravstenar utförs som regel i samma stil och bearbetning som den befintliga texten. Om det på grund av t.ex. platsbrist inte är möjligt att göra så hjälper vi er med förslag på olika lösningar.

Gravstenar behöver renoveras


Stenar kan med tiden behöva renoveras. Vi rengör, omförgyller, målar om och lagar stenar.

Vi ombesörjer även borttagning av gammal text och omslipningar av stenar för återanvändning.


Bra att veta vid textkomplettering:

 

Vid textkomplettering bör i regel efterhuggning av befintlig text på finhuggen yta göras för att inte en skillnad i bottenytan ska uppstå.

 

Om befintligt text är målad bör den ommålas om stenen är äldre än 2-3 år.

 

Vid förgylld text kan det även bli en skillnad mot den befintliga texten, det bästa resultatet får man om man omförgyller den befintliga texten