Utförda arbeten

Här kan du se bilder på arbeten som vi har gjort

  • Stående stenar
  • Liggande stenar
  • Naturstenar
  • Renoveringar
  • Dekorer

Stående stenar

Liggande stenar

Naturstenar

Renoveringar

Före och efter renovering av kulturhistorisk gravsten Sala nya kyrkogård

Återskapande av gammal familjegrav på Sala nya kyrkogård

Renovering av Sala Nya kyrkogårds äldsta sten

Renovering av gravsten Möklinta kyrkogård

Före och efter renovering av kulturhistorisk gravsten, Östra Kyrkogården i Västerås

Omarbetning av gammal familjegrav Irsta kyrkogård

Dekorer