Säker montering

Säker Montering av gravsten


Vi utför upprätning och säkring av ostadiga och lutande stenar i hela Västmanlan, södra Dalarna och västra Uppland. Vi besöker regelbunder kyrkogårdarna i Västerås, Sala, Heby, Avesta, Folkärna, Vittinge m.fl. Välkommen med din förfrågan!


Det är viktigt att gravstenar monteras och sätts fast på ett korrekt sätt för att förhindra olyckor och skador. Äldre stenar kan vara fastsatta på ett inte längre godkänt sätt och kan behöva åtgärdas. Ibland upptäcks det när stenen ska renoveras eller kompletteras. Kyrkogårdarna gör också inspektioner av gravstenarna och påtalar till gravrättsinnehavaren om det finns brister.


Förhindra lutande gravstenar

 Det är vanligt att gravstenar med tiden börjar luta. Det kan bero på jorden sjunker i jordgravar eller att rötter från träd och buskar trycker på sockeln.

 

Det är heller inte ovanligt att sockeln är för grund enligt gällande rekomendationer. Resultatet blir då att fast dubbarna mellan sten och sockel är av korrekt längd och material går det att vicka omkull stenen och sockeln. Sockeln behöver då en bättre förankring för att klara aktuella säkerhets krav. Vi använder i huvudsak markdubbsmetoden då vi monterar nya stenenar och gör säkringar / upprätningar / ommonteringar av befintliga stenar.

 

Vi föjler Centrala Gravvårdskommitténs rekomendationer vid dubbning och montering.

 

Bra att veta om monteringar av gravstenar

En korrekt dubbad och monterad sten ska gå att röra lite. Detta för att det ska gå att lyfta av stenen för komplettering och renovering. 

En nymonterad gravvård ska inte röras förrän tidigast efter en

månad, så att marken kring fundamentet hinner sätta sig och att

tätningsmassor och ev. betong har hunnit bränna ordentligt.

Monteringsarbete pågår

Gravsten i behov av uppriktning och säkring